புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட பொது நல வழக்கில் இன்று (13.07.2015)" விசாரணை

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட பொது நல வழக்கில் வழக்கு எண் -WP (M D)11987/2015-  இன்று(13.07.2015) மெட்ராஸ் உயர் நீதி மன்ற மதுரை கிளையில்
9 ஆவது உயர் நீதி மன்றத்தில் வருகிறது .

தகவல்-திரு.எங்க்ல்ஸ் -திண்டுக்கல்