மத்திய /மாநில அரசு ஊழியர்கள் வெளிநாடு செல்ல ,PASS PORT பெற NOC தேவையில்லை.மத்திய அரசு கடிதம