ஆதார் அட்டை பற்றி சில தகவல்கள்.

1.ஆதார் அட்டை என்னிடம் இல்லை.அதனை நான் பதிவு செய்வது எப்படி?
இந்திய பதிவாளர் ஜெனரல் அவர்கள்,மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மையத்தைதொடர்பு கொள்ளவும்.

முகவரி:
The Director,Direct orate of Cencus Operations, Tamilnadu,
E-Wing, Third Floor,
Rajaji Bhavan,Besant nagar,
Chennai-600 090,
Phone:91-44-249 12993.
Mail: dco-tam.rgi@nic .in
2. ஆதார் அட்டைக்கு பதிவு செய்து,அது கிடைக்கப் பெறாமல் இருந்தால்,
அவற்றின் விபரங்களை எப்படி அறிவது?*
SMS ல் UID STATUS <14 digit="" eid="">என டைப் செய்து 51969 என்ற
எண்ணுக்கு அனுப்பவும்.
*இலவச அழைப்பு எண்: 1800 300 1947 மூலம்போன் செய்யவும்.
* https://resident.uidai.n et.in/ check-aadhaar-st atus
இணைய தளத்தில் பெறலாம்.*
3. தொலைக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டையை திரும்பப் பெறுவது எப்படி?
http:// eaadhaar.uidai.g ov.in/
என்ற இணையதளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம்
(Download) செய்து கொள்ளலாம்.
4. தொலைக்கப்பட்ட ஆதார்
பதிவுச்சீட்டு (Enrolment Slip)பெறுவது எப்படி?
ஆதார் இணையதளமான
https: //resident.uidai.n et.in உள் செல்லவும்.
பின்னர் "find UID/EID" என்பதினை அழுத்தவும்.
ஆதார் பதிவின் போது அளிக்கப்பட்ட பெயர்மற்றும் கைபேசி எண்ணை பதிவு செய்து OTP(ஒரு முறை குறியீட்டு எண்) பெறவும்.
பெறப்பட்ட OTP எண்ணை இணையதளத்தில்
பதிவு செய்யவும்.
பதிவான ஆதார் எண் / பதிவு எண்ணினை
உங்கள் கைபேசியில் காணலாம்.
5. ஆதார் விவரங்களை திருத்தம் செய்வது (Updation) எப்படி?
பெயர், விலாசம், பிறந்த தேதி மற்றும்
கைபேசி எண்ணை திருத்தம் செய்ய ,*இணையதளமான
https: // resident.uidai.net.in
உள்சென்று செய்யலாம்.
*விண்ணப்பம் எழுதி அதனுடன், அதனைசார்ந்த அடையாள ஆவணத்தை கீழ்கணடUIDAI மண்டல அலுவலகத்திற்கு தபால்மூலம் அனுப்பலாம்.
முகவரி:
UIDAI,Post box No.:10,Chhindwara,
Mathya Pradesh- 480001, INDIA .
அல்லது
UIDAI
Post Box No:99
Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034,
INDIA.
மறக்காமல் அனைத்து ஆவணங்களிலும்தங்களது சுய கையொப்பம் இட்டு அனுப்பவும்