உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு முன்னுரிமை இறுதிப்பட்டியல் - LAST YEAR

பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் அதற்கு சம பதவியிலிருந்து உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவிக்கான பதவி உயர்வு முன்னுரிமைப்பட்டியல் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு உட்பட்டு இறுதிப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Panel Click Here...