பொது தேர்வு நடைபெறவுள்ள தேர்வு மைய தலைமையாசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கைகள்