ஏழாவது ஊதிய குழு அமலாகும் பட்சத்தில் உங்கள் ஊதியம் என்னவாக இருக்கும் ஓர் எளிய ஆன்லைன் கணக்கீடு காண இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

7TH PAY COMMISSION PAY AND ALLOWANCES ESTIMATION – GCONNECT CALCULATOR 

READERS MUST BE AWARE, WE ESTIMATED 7TH PAY COMMISSION PAY SCALE AS ON 01.01.2016 IN THE MONTH OF APRIL 2014 AFTER CONSTITUTION OF 7TH PAY COMMISSION FOLLOWING METHODS ADOPTED BY 6TH PAY COMMISSION FOR REVISING CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES PAY AND ALLOWANCES.

These are estimated 7th CPC Pay Scales and entry Pay in each of these projected Pay in Pay Band

7th Pay Commission projected Pay Scale – Revised Pay Bands, Grade Pay, Starting Pay in PB and Entry Pay

Pre RevisedPay ScalePB6 CPCPay bandsGradePay7th CPCPay Band7th CPCGrade Pay
S-1, S-2,15200-20200180014160-483607500
S-315200-20200180014160-483607500
S415200-20200180014160-483607500
S-515200-20200190014290-484907700
S-615200-20200200014420-486207800
S-715200-20200240014930-491308400
S-815200-20200280015440-496409000


S-929300-34800420026580-8472014900
S-1029300-34800420026580-8472014900
S-1129300-34800420026580-8472014900
S-1229300-34800420026580-8472014900
S-1329300-34800460027100-8524015500
S-1429300-34800480027350-8549015800
S-1529300-34800540028120-8626016700


New315600-39100540042480-9606022400
S-16315600-39100540042480-9606022400
S-17315600-39100540042480-9606022400
S-18315600-39100660044020-9760024300
S-19315600-39100660044020-9760024300
S-20315600-39100660044020-9760024300
S-21315600-39100760045300-9888025800
S-22315600-39100760045300-9888025800
S-23315600-39100760045300-9888025800


S-24437400-67000870096410-16390047300
S-25437400-67000870096410-16390047300
S-26437400-67000890096670-16416047600
S-27437400-67000890096670-16416047600
S-28437400-670001000098080-16556049300
S-29437400-670001000098080-16556049300
S-30437400-6700012000100640-16812052300