பாரதிதாசன் பல்கலை: பி.ஏ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

திருச்சி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் பி.ஏ.,(வரலாறு மற்றும் பொருளியல்) படிப்புக்கான தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டளன. இதற்கான தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளன.
மறுதேர்வு குறித்த தகவல்களுக்கு பல்கலைக்கழக இணையதளத்தை பார்க்கலாம். தேர்வு முடிவுகளை காண...