பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கையேடு வெளியீடு: