உயர்கல்வித் துறை செயலாளராக செல்வி அபூர்வா நியமனம்

உயர் கல்வித் துறைச் செயலாளராக செல்வி அபூர்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து தலைமைச் செயலாளர் கே.ஞானதேசிகன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட உத்தரவு:
(அதிகாரிகள் முன்பு வகித்த பதவி அடைப்புக் குறிக்குள்)
செல்வி அபூர்வா-உயர்கல்வித் துறைச் செயலாளர் (தமிழ்நாடு மருத்துவ
சேவைகள் கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குநர், இந்திய மருத்துவத் துறை ஆணையாளர்) ஹமந்த் குமார் சின்ஹா-இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைச் செயலாளர் (உயர் கல்வித் துறைச் செயலாளர்) மோகன் பியாரே-இந்திய மருத்துவத் துறை ஆணையாளர் (இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைச் செயலாளர்).