அதேஇ - பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - மார்ச் 2015, மாணவர்கள் தேர்வு கட்டண விவரம், வசூலித்தல் சார்ந்து - இயக்குனர் செயல்முறைகள்