இடை ஆசிரியர் ஊதிய வழக்கு -W.P.NO;33399/2013.. கடந்த வாரம் பட்டியலில் நமது ஊதிய வழக்கு 21 ஆக இடம் பெற்று இருந்தது .

ஆனால் கடந்த வாரம் எந்த வழக்கும் வாரந்திர பட்டியலில் இருந்து
விசாரணைக்கு எடுக்கப்படவில்லை.இந்த வாரம் ( 20-08-2014 ) இன்றோடு 13 வழக்குகள் மட்டுமே வாரப்பட்டியலில் இருந்து விசாரணைக்கு

எடுக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது .தற்போது 18-08-14 முதல் 22-08-14
வரையிலானவாரப்பட்டியலில் 21 வது வழக்காக இடம் பெற்று
உள்ளது .
HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS
WEEKLY CAUSE LIST
(For 18-08-2014 to 22-08-2014 )
COURT NO. 9
HON'BLE MR JUSTICE R.S.RAMANATHAN
TO BE HEARD FROM MONDAY THE 18TH DAY OF AUGUST 2014
TO FRIDAY THE 22AND DAY OF AUGUST 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEKLY LIST
21. WP.33399/2013 M/S.AJMAL ASSOCIATES MR.A. LECIMAN
(Service) C.VENKATESH KUMAR SPL..GP. TAKES NOTICE
M.NATARAJAN
H.MOHAMMED IMRAN AND K.PONNAIAH