மத்திய மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் வழங்கப்படும் திறன் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை பெற,மார்ச் 2014 பிளஸ்டூ தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, கல்லூரிகளில் பயின்று வரும் மாணவ, மானவியர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன .

மத்திய மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் வழங்கப்படும் திறன் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகை பெற,மார்ச் 2014 பிளஸ்டூ தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, கல்லூரிகளில் பயின்று வரும் மாணவ, மானவியர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன .