பள்ளிகளில் உதவியாளர் / இளநிலை உதவியாளரின் பணி நேரம் மாற்றம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!

 


 

பள்ளிகளில் உதவியாளர் / இளநிலை உதவியாளரின் பணி நேரத்தை மாற்றி அமைத்து காலை (09.00  மணி முதல் மாலை 04.45 வரை) பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!