காந்தி ஜெயந்தி அன்று நடைபெற உள்ள கிராம சபை கூட்டத்தில் விவாதிக்க வேண்டிய பொருள்கள் விவரம் & உறுதிமொழி