10 மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் இடமாற்றம் - அரசாணை வெளியீடு!!!