தமிழ்நாட்டிலுள்ள 58,000 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் நவீன மயமாக்கப்படும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பேட்டி