தமிழகத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு என்பது வதந்தி -சுகாதாரத் துறை செயலர் தகவல்