மாவட்ட ஆட்சியரின் பாராட்டினைப் பெற்ற அரசுப்பள்ளி மாணவனின் 19 வது கண்டுபிடிப்பு:- வருங்காலத்தில் பயன்பட உள்ள AUTOMATIC SPEED BREAKER ( நவீன வேகத்தடை).