அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நன்னடத்தை விதிகள்.-PDF FILE

 அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நன்னடத்தை விதிகள். பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நண்பர்களே.கீழே உள்ள லிங்க் மூலம் download செய்து கொள்ளுங்கள்.... வாய்ப்பு இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு forward செய்யுங்கள்...

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE GOVT STAFF RULES