இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு தலா 5 ஆயிரம் அபராதம் _ ஐகோர்ட் உத்தரவு

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு தலா 5 ஆயிரம் அபராதம் _ ஐகோர்ட் உத்தரவு