ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டில் இருக்கக் கூடிய மாணவர்களுக்கு மதிய உணவுக்கான பணம் மானியமாக வழங்கப்படும் - மத்தியஅமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவிப்பு

Breaking | ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டில் இருக்கக் கூடிய மாணவர்களுக்கு மதிய உணவுக்கான பணம் மானியமாக வழங்கப்படும்*


*- மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவிப்பு*