Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Thursday, March 19, 2020

மத்திய அரசு அலுலவக ஊழியர்களில் 50% பேர் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யலாம்

கொரோனா எதிரொலியாக 50% B,C பிரிவு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மட்டும்
பணிக்கு வந்தால் போதும்; எஞ்சிய 50% B,C பிரிவு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றலாம்

No comments:

Post a Comment