75% வருகைப் பதிவு இல்லாத அரசுப் பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் விபரம் கோருதல்!!