2018 -19 ம் கல்வியாண்டில் தரம் உயர்த்தப்பட்ட பள்ளிகளில் 100தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் 500 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதற்கான ஆணை