Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Wednesday, July 18, 2018

ஆசிரியர்கள் உயர்கல்வி பயில அனுமதி தரும் அதிகாரத்தை அந்தந்த முதன்மைக்கல்வி அலுவலருக்கு வழங்கதல் சார்பு

பள்ளிக்கல்வி - BEO, DEO, CEOபதவிகள்

நிர்வாக சீரமைத்தபின் யாருக்கு என்ன பொறுப்புகள் மற்றும் கோப்புகள்
பராமரித்தல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!!

CLICK HERE-TO DOWNLOAD M.PHIL PRE-PERMISSION REG

No comments:

Post a Comment